ShareThis

  ESTADO

Ang Pasko ay Sumapit – Ang Translation by Fermin Salvador.
December 25, 2010
(Orihinal na pagtatanghal nina William Monje and JO1 Ronald Gollayan sa BJMP Christmas Party noong 2001. Skit ni Sr. Insp. Fermin Salvador.)
 
A – Isasalin natin ang kantang “Ang Pasko ay Sumapit sa Ingles”. Kaya mo ba?  
B – Oo ba. Basta Ingles. Kayang-kaya ko ‘yan!
A – Simulan natin. “Ang Pasko ay sumapit…”
B – “When Christmas was Governor Singson.”
A – Governor Singson? Pa’nong napunta si Singson sa usapan?
B – Chumavit. Di ba ang Chavit, si Governor Singson?(TALA: Mainit na balita sa
mga panahong iyon ang diumano’y jueteng scandal ni Chavit Singson kay Pangulong
Erap.)
A – Hindi chumavit, sumapit.
B – Linawin mo kasi. “When Christmas arrived…”
A – Puwede na rin. “Tayo ay mangagsiawit…”
B – “Let’s do extortion.” 
A – Anong let’s do extortion?
B – Di ba, pag ‘umawit’ – nangongotong?
A – Umaawit, ibig sabihin kumakanta!
B – A, “let’s do forced confession”.
A – Anong forced confession?
B – Sabi mo, kumakanta. E di umamin ng kasalanan!
A – ‘Yung tunay na kanta, ‘yung ganito (sings)…
B – Okey, “let’s all sing”.
A – “Ng magagandang himig…”
B – “Beatles”.
A – Anong Beatles?
B – Di ba, magaganda ang kanta ng Beatles?
A – Hindi lang kanta ng Beatles ang tinutukoy, pati sa iba pa.
B – “Bon Jovi, Rolling Stones, Eraserheads, etc. etc.”
A – Huwag ka nang bumanggit ng singer o banda, basta magagandang himig.
B – “Whatever, beautiful songs”.
A – “Dahil sa ang Diyos ay pag-ibig…”
B – “Because you could borrow from God.”
A – Anong borrow from God?
B – Di ba, puwede kang mag-loan sa PAGIBIG?
A – Hindi ‘yang PAGIBIG Fund kundi ‘yung tinatawag na “love”.
B – Ikaw na nag-translate e.
A – ‘Tuloy tayo. “Nang si Kristo’y isilang…”
B – “When the judge in the cockfight was born.”
A – Ano na naman ‘yang judge in the cockfight?
B – Di ba yung kristo sa sabungan ang nagdedesisyon sa nanalong manok?
A – Si Jesus Christ ang tinutukoy! (Pasigaw.)
B – “When Christ was born!”(Pasigaw.)
A – “May tatlong haring nagsidalaw…”
B – “One thousand pesos visited  him.”
A – Anong one thousand pesos?
B – Hindi ba tatlong hari ‘yung nasa one thousand pesos?
A – Hindi pera ang tinutukoy. Saka babae ang isa sa nasa one thousand pesos,
tanga!
B – Okey, “two kings and one queen came to visit.”
A – Sige na, sige na. “At ang bawat isa…”
B – “One is to one plus one.”
A – Anong one is to one plus one? Policy sa pag-escort ‘yang sinasabi mo e!
B – Akala ko kasi dumating ‘yung tatlong hari para arestuhin ang mag-anak.
Itatama ko: “And each one of them.”
A – “Ay nagsipaghandog…”
B – “Bribery”!
A – Anong bribery?
B – Naghahandog sabi mo. Bawal ang maglagay sa gobyerno, di ba!
A – Regalo ‘yun para sa sanggol na si Hesus.
B – “They gave.”
A – “Ng tanging alay…”
B – “An offer you cannot refuse.”
A – Anong offer you cannot refuse?
B – Sabi mo “tanging alay”. Ibig sabihin, wala nang iba. Nag-iisa na nga,
tatanggihan mo pa?
A – Sige na nga. “Bagong taon ay magbagong-buhay…”
B – “New year…rehabilitation!”
A – Anong rehabilitation?
B – Nagbagong-buhay, e di na-rehabilitate. Bagong buhay na sa laya.
A – Sige na, sige na, wala na tayong oras. “Nang lumigaya ang ating buhay…”
B – “Wife will be happy.”
A – Anong wife will be happy?
B – Siyempre, pag nakalaya ang preso magiging masaya ang asawa.
A – Bahala ka sa buhay mo. Basta tapusin na natin ito. “Tayo’y magsikap…”
B – “Asskisser.”
A – Ssshhh! Ano ‘yang sinabi mo?
B – ‘Magtsikap’, e di ibig sabihin sumipsip sa amo!
A – Magsikap sa buhay, hindi ‘magtsikap’ sa amo.
B – “Let’s strive.”
A – “Upang makamtan natin…”
B – “Greedy.”
A – Anong greedy?
B – Bakit tayo lang. Paano ang iba?
A – Ibig sabihin no’n lahat-lahat. Hindi lang tayo.
B – “So that we will have…”
A & B(Sabay) Kasaganaan! (Sabay nilang kakantahin ang “Ang Pasko ay Sumapit”.)
Wakas Leave a Reply
Most Popular


Archives